Afspraak maken? Bel 076 – 564 16 66 of via uw account van ons patientenportaal – Huisartsenpraktijk Ulvenhout – Ulvenhout
Header afbeelding
Dorpsplein 13e 4851 CP Ulvenhout Tel:076 – 564 16 66

Afspraak maken? Bel 076 – 564 16 66 of via uw account van ons patientenportaal

Moet ik naar de dokter?

Klik hier voor de test. 

Triage in de huisartsenpraktijk

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bij spoed snel een plekje of spoedvisite) en bij de juiste hulpverlener (huisarts/praktijkondersteuner/assistente). De assistente verheldert de hulpvraag.

Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.

Als u opbelt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van de hulpvraag:

‘Kunt u in het kort vertellen wat er aan de hand is?’

Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
  • Zij vraagt de huisarts u even terug te bellen
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de praktijkondersteuner
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente
  • Zij maakt een afspraak voor een visite

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. U kunt als dat medisch gezien noodzakelijk is altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.
Uiteraard is dit alles in samenspraak met uw eigen huisarts.

Voor het maken van een afspraak en andere vragen kunt u op werkdagen bellen van
08.00 – 12.30 uur
 en
13.30 – 15.30 uur

Let op:
op onderstaande tijdstippen zijn wij alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen
10.00 – 10.30 uur
12.30 – 13.30 uur
15.30 – 17.00 uur

Als u belt naar de praktijk zal de assistente altijd vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de urgentie en benodigde tijd kan beoordelen. Een consult duurt normaal gesproken maximaal 10 minuten. Er bestaat de mogelijkheid om extra tijd te vragen (max. 20 min.) wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben. Gelieve dit aan te geven wanneer u een afspraak maakt.

Indien u een account hebt voor ons patientenportaal kunt u in sommige gevallen ook digitaal een afspraak inplannen. Via het patientenportaal kunt u (voor niet dringende vragen waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is) ook een e-consult naar uw huisarts sturen, een deel van uw patientendossier inzien en een herhaalrecept aanvragen. Een account kunt u aanvragen via de assistente; hiervoor dient u zich persoonlijk te legitimeren aan de balie. Elke persoon dient hiervoor te beschikken over een eigen emailadres en een eigen mobiel telefoonnummer! Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen een account aanvragen. Let op! Via uw eigen account kunt u geen handelingen verrichten voor iemand anders, dus ook niet voor uw partner of kinderen jonger dan 16 jaar.