Het beschikbare zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Ulvenhout – Ulvenhout
Header afbeelding
Dorpsplein 13e 4851 CP Ulvenhout Tel:076 – 564 16 66

Het beschikbare zorgaanbod

Bij Huisartsenpraktijk Ulvenhout kunnen patiënten terecht voor het reguliere en aanvullend aanbod voor huisartsenzorg, zoals beschreven in Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2015 van de LHV.

De praktijk is aangesloten bij Huisartsen Zorggroep Breda (www.hzgbreda.nl). Dit is een zorggroep van zo’n 100 huisartsen in de regio Breda. Met elkaar zijn afspraken gemaakt voor het leveren van zorg aan chronische patiënten.

De zorggroep sluit namens ons en de andere huisartsleden contracten af met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg. Het verlenen van zorg gebeurt door middel van zorgprogramma’s. Huisartspraktijk Ulvenhout neemt deel aan de zorgprogramma’s Diabetes Mellitus type 2, CVRM, Astma en COPD. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma’s. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit. De bureaumedewerkers van de zorggroep ontzorgen de huisarts door hem te faciliteren in praktijkvoering en ketensamenwerking. Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Huisartsenzorggroep Breda faciliteert Huisartsenpraktijk Ulvenhout bij het leveren van E-health programma’s voor haar patiënten. Deze programma’s worden begeleid door de Praktijkondersteuner GGZ.

Verder ondersteunt Huisartsen Zorggroep Breda onze huisartsenpraktijk bij het leveren van multidisciplinaire programmatische zorg aan de kwetsbare ouderen in de praktijk. Deze zorg wordt geleverd vanuit een kernteam bestaande uit de huisarts, praktijkverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige.

De praktijk levert naast de preventietaken zoals beschreven in de reguliere en aanvullende huisartsgeneeskundige zorg, preventie door haar medewerking te verlenen aan de jaarlijkse griepcampagne en de Bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.